image

異國情鴛與韓國合作。

出品:邵氏公司,1958年,彩色片。

導演:屠光啟

編劇:金石民、程剛

演員:

尤敏

◎金振奎

◎陳芸

◎楊志卿

◎姜南

◎吳莎

◎王琦

◎劉仁傑

尤光照

金三和

金勝鎬

                  image

        美都麗戲院《一見鍾情》本事背面的《國情鴛鴛》電影廣告。

                  image

美                   都麗戲院的《異國情鴛》本事

                  image

         美都麗戲院《異國情鴛》本事續,和《野火》電影廣告。

                  image

                  image

    文章標籤

    異國情鴛

    全站熱搜

    佳銘的管窺與管見 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()