image

小兒女

出品:國際電懋公司,1963年,黑白片。

導演:王天林

編劇:張愛玲

演員:

◎尤敏

◎雷震

◎王引

◎王萊

◎小佩佩

◎鄧小宇

◎鄧小宙

◎馬笑儂

◎嘉玲

                  image

           新世界戲院《新玉堂春》本事的小兒女》電影廣告。

                  image

                 新世界戲院的小兒女本事。

                  image

                   新世界戲院的小兒女本事續。

                  image

 

    文章標籤

    小兒女

    全站熱搜

    佳銘的管窺與管見 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()