close
    南天宮位於蘇澳鎮,是主要奉祀天上聖母的媽祖廟。居民感念媽祖庇佑,在1950年籌建南天宮,1956年全廟興建落成。主體建築採南式宮殿造型,金碧輝煌

                         

                         

      「金身媽祖」於1995年安座,金身以純金所打造,重達203.8公斤。

                         

             「玉身媽祖」以重達20噸的加拿大玉礦原石雕塑。

                         

                         

                         

                         
arrow
arrow
    全站熱搜

    佳銘的管窺與管見 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()