close
                           

有人說在歐洲旅遊,都是看教堂,雖不盡然,但有幾分事實。這座西班牙小鎮已想不起它的鎮名,也想不起那座教堂是在那裡。看了許許多多教堂,有些教堂太相似。

                           

                                          

                                          

                                          

   八月十二日,結束西班牙之旅。搭機離馬德里赴羅馬,繼續義大利之旅

arrow
arrow
    全站熱搜

    佳銘的管窺與管見 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()