close
                                            

布爾戈斯大教堂(Catedral de Burgos)是一座哥德式的羅馬天主教大教堂,以龐大的規模和獨特的建築風格而聞名。它在1221年開始建築。大教堂中有EL CID的石棺。EL CID( Rodrigo Díaz de Vivar1043 –1099)的故事曾拍成影片《萬世英雄》,由却爾登赫斯頓和蘇菲亞羅蘭主演。

                          

                         

                                                


arrow
arrow
    全站熱搜

    佳銘的管窺與管見 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()