close
      

  第一劇場:位於延平北路二段。已拆除改建為商業大樓。

                                

                                                    愛國戲院:位於昆明街。

             

            華聲戲院:位於八德路。已拆除改建為商業大樓。

              

美都麗戲院位於成都路原芳乃館,戰後改為「美都麗戲院」,亦稱「銀宮美都麗戲院」。1965年重新改建為「國賓戲院」。

                                 

       三軍托兒所:座落在新生南路二段隔著金華街是金華國中。

arrow
arrow
    全站熱搜

    佳銘的管窺與管見 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()