image

兒女情深據稱是小娟首部電影作品。

出品:光藝公司1955年,黑白片。

導演:陳煥文

編劇:程剛

演員:

鷺紅

黃英

小雯

凌波 (小娟)

王清河

石庵

小玲

鄭雯影

                     image

       新世界戲院《兒女情深》本事,背面的電影廣告是清宮秘史

                    image                    
                      兒女情深》電影小冊。


                                

    文章標籤

    兒女情深

    全站熱搜

    佳銘的管窺與管見 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()