close
                          

在庫斯科街上可遇到穿著傳統服裝的原住民。不過,照片中的婦女和小孩,是穿給觀光客拍照的。

                          

庫斯科是一個將殖民時期的建築保存完好的城市。城市中有安第斯山脈克丘亞(Quechua)原住民的文化,看到西班牙殖民時期的建築物直接建在印加人牆上。用大塊花崗石砌成的石牆,砌法之細,幾不留半點縫隙。

                                         

Santo Domingo教堂建在Koricancha上,後者是原住民獻給太陽的主要宗教建築。這是西班牙殖民者常作的事,破壞當地的宗教信仰。

                          

                          

                          

                          

arrow
arrow
    全站熱搜

    佳銘的管窺與管見 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()