image

科莫湖 (Lago di Como /Lake Como):冰川湖,面積146平方公里,義大利第三大湖。湖深400多公尺,是歐洲最深的湖泊之一,湖底低於海平面200多公尺。自羅馬時代以來,科莫湖一直是貴族和富人們的度假勝地,是非常受歡迎的旅遊景點。其特色之一是湖面呈Y形狀。 Como (科莫)靠近科莫湖(Lago di Como)和阿爾卑斯山(Alps),是旅遊勝地。

                  image

                  image

                  image

                  image

                  image

 

 

arrow
arrow

    佳銘的管窺與管見 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()